Slide FELIX gymnázium s odbornými predmetmi a praxou Pozrieť video

Štartujeme v septembri 2021

Po základných školách FELIX, ktoré sú už v štyroch slovenských mestách, otvoríme v tomto roku aj prvé gymnázium FELIX. Rovnako bude založené na objavovaní a vytváraní školskej klímy, ktorá študentom pomôže vyrásť na šťastných, charakterných a úspešných dospelých ľudí.

Študenti nebudú len pamäťové karty na  ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. Dostanú príležitosť hľadať, robiť chyby, bádať a chápať v súvislostiach svet okolo nás. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

FELIX pomôže študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

Odborné predmety budú tvoriť približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní budú mať aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

Súčasťou štúdia bude aj niekoľko týždňová odborná prax vo vybranej firme alebo organizácii.

Študenti budú mať v 1. ročníku predmety z dvoch rôznych odvetví, aby sa vedeli pre jedno z nich rozhodnúť:

Technici

Nasledujúce tri roky si budú môcť vybrať z predmetov ako robotika, elektrotechnika, programovanie, logistika a pod.

Kreatívci

Si budú vyberať z predmetov ako marketing, žurnalistika, grafický dizajn, fotografia a pod.

Charakter je dôležitejší
ako vedomosti

FELIX bude rozvíjať charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov na aktivitách ako mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

Piliere gymnázia
FELIX

  • Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
  • Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
  • Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
  • Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
  • Charakterové vzdelávanie

Komu je gymnázium FELIX určené

Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.

O nás

Zriaďovateľom gymnázia je občianske združenie FELIX, v ktorom pôsobia ľudia s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. Dlhé roky sa venujeme sieťovaniu inovatívnych učiteľov po celom Slovensku. Naše skúsenosti s prácou s deťmi a inšpirácie od najlepších učiteľov chceme využívať v každodennej praxi. Od septembra 2013 prevádzkujeme Súkromnú základnú školu FELIX v Bratislave, kde využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vzdelávania. Založenie gymnázia je žiadaným a logickým rozšírením našich služieb.

Chcem byť Felixák

Ak chceš študovať na gymnáziu FELIX, vyplň dotazník pre záujemcov. Následne ťa budeme informovať o ďalšom postupe.

Vyplniť dotazník

Chcem vedieť viac

Spísali sme najčastejšie otázky o gymnáziu FELIX. Ak si tu však svoju odpoveď nenašiel, kontaktuj nás.

Kedy budú prijímačky a akú budú mať podobu?

Prijímacie konanie prebehne ako na ostatných školách v máji 2021. Kritériá prijatia si vieš prečítať TU. Viac podrobností sa môžeš dozvedieť na našom informačnom stretnutí, ktoré bude v marci. Vyplň registračný formulár a pozveme Ťa.

Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní bude znamenať, že študenti sa po prvom ročníku rozdelia na dve skupiny?

Áno, ale len pri odborných predmetoch. Počas vyučovania všeobecných predmetov, ktoré tvoria štyri pätiny vyučovacích hodín, budú obe skupiny spolu ako jedna trieda.

Kde bude gymnázium sídliť?

Gymnázium odštartuje v priestoroch v bratislavskej Petržalke.

Kto bude vo vedení školy?

Tím gymnázia FELIX sa práve tvorí, konkrétne mená oznámime po dohode s oslovenými skúsenými pedagógmi. Súčasťou vedenia školy budú aj úspešné osobnosti z podnikateľského sveta, neziskového sektora či vedeckej komunity.

Bude sa za štúdium platiť školné?

Áno, keďže náklady na chod gymnázia budú vyššie, ako sme schopní pokryť zo štátneho normatívu. V prvom školskom roku bude príspevok na školu vo výške 276 Eur mesačne, pričom sa platí 10 mesiacov v roku. Jednorázové zápisné do našej školy je vo výške 500 Eur.

Chcem vás kontaktovať

Potešíme sa správe od teba. Pýtaj sa, píš pripomienky, návrhy či odporúčania. 

Zriadovateľ súkromného gymnázia FELIX:
OZ FELIX Bratislava
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
IČO: 42266513